Mgr. Lucie Skalická                 
email:  
Tel: 317 721 697 

Konzultační hodiny

Pondělí, Středa  vždy dle dohody

Jako školní speciální pedagog se zaměřuji na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Vyhledávám žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytyčím hlavní problémy žáka a vytvářím plán pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni. Realizuji intervenční činnosti.