Školní rok 2023 - 2024

Pronájem sportovišť a nebytových prostor

 
 Sportovní hala - celý hlavní sál  820,- Kč / 1 hod
 Sportovní hala - část hlavního sálu při souběžném užití  410,- Kč / 1 hod
 Šatna při zápasech a turnajích  120,- Kč / 1 den
 Bufet + přilehlé prostory a vybavení  350,- Kč / 1 den
 Prostor v 1. patře sportovní haly  120,- Kč / 1 hod
 Učebna  120,- Kč / 1 hod
 Učebna s didaktickou technikou  350,- Kč / 1 hod
 Učebna s výpočetní technikou  580,- Kč / 1 hod
(dle ceníku schváleného usnesením č. 755-16/2022/RM ze dne 31.08.2022)  
   

Školní družina, zájmové kroužky školy 

 
Úplata za školní družinu  250,- Kč / 1 měsíc
Činnost zájmového kroužku dle finanční náročnosti  500 - 600,- Kč / 1 pololetí
(směrnice č. 40 a č. 5)  
   

Administrativní úkony

 
Kopírování černobílé A4  1,- Kč / 1 stránka
Kopírování černobílé A3  2,- Kč / 1 stránka
Druhopis (kopie) na základě žádosti - vysvědčení  100,- Kč 
Druhopis (kopie) na základě žádosti - katalogový list  50,- Kč