Elektronická žákovská knížka zpřístupňuje rodičům a žákům informace o klasifikaci, docházce, osobním rozvrhu žáka a změnách v něm.