Úřední

  • Město Benešov - oficiální stránky města Benešov
  • MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
  • KÚ STČ - Krajský úřad Středočeského kraje

Benešovsko

Školství

  • SCIO - přijímací řízení na všechny tipy škol
  • ŠKOLY - databáze škol a studijních oborů
  • CERMAT - centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (testy na SŠ)
  • Proškoly - pomoc při výběru střední školy