V úterý 9. ledna se vydali deváťáci z dějepisného semináře naší školy do Prahy. Cílem cesty bylo Židovské muzeum v Praze. V první části programu absolvovali workshop Stereotypy, který byl zaměřen na uvědomění, pochopení, porozumění, ale hlavně prevenci stereotypního uvažování a chování. Žáci pracovali s ukázkami stereotypního chápání Čechů, potažmo jiných národů. Nestereotypní uvažování je totiž prevencí nesnášenlivosti - xenofobie, antisemitismu a rasismu. Následovala prohlídka významných židovských památek - Staronové synagogy, Pinkasovy synagogy a Starého židovského hřbitova se zajímavým výkladem paní průvodkyně, která mimo jiné připomněla legendy o Golemovi a Maharalovi. Prohlídka Staronové synagogy byla zaměřena na židovské tradice a judaismus, expozice v Pinkasově synagoze byla věnována obětem holocaustu.