Vážení rodiče,

mezi žáky základních škol se objevil „Fenomén nikotinových sáčků“. Škola má ošetřenou distribuci a užívání nikotinových výrobků ve škole jejich zákazem ve školním řádu. V případě jeho závažného porušení pak může udělit výchovná opatření. Stále sledujeme chování žáků o přestávkách i na WC.

Prosíme vás o součinnost při řešení této situace.

Děkujeme.