V sekci Dokumenty - formuláře byly aktualizovány následující dokumenty:

Školní řád
Pravidla hodnocení
Vnitřní řád školní družiny
Školní vzdělávací program
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023