Mgr. Hana Mikulcová

Učitel proškolený v mentoringu by měl na škole pomáhat začínajícím kolegům v jejich profesní dráze, letitým učitelům s konkrétním problémem. Mentor a mentee by měli mít vztah založený na vzájemné důvěře. Mentor není nadřízeným pro menteeho, ale partnerem. Jejich spolupráce se neomezuje jen na pravidelné schůzky. Smyslem práce mentora je vedení menteeho v jeho profesní činnosti. Mentor nepoučuje, ale pomáhá. Jeho činnost je založená na poradenské dovednosti. Předává své zkušenosti, znalosti, které by mohly menteemu pomoci nalézt řešení daného problému či situace.